ACHIZITII

Anunț de atribuire a contractului de organizare a serviciilor aferente cursurilor prevăzute în cadrul proiectului Competente media pentru liceeni în lupta contra discriminării si a discursului incitator la ură în mass media

Nr 72 / 11 iunie 2014

„Competențe media pentru liceeni în lupta contra discriminării și a discursului instigator la ură”

CPV 98341000-5 Servicii de cazare,

CPV 55300000-3 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării,

CPV 55520000-1 – Servicii de catering,

CPV 55000000-0 Servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul,

CPV 79951000-5 Servicii de organizare de seminarii

Centrul pentru Jurnalism Independent cu sediul in cu sediul în Strada Matei Voievod, nr 75 – 77, etaj III, sector 2, București, cu punct de lucru în B-dul Regina Elisabeta nr. 32, et. 1 (Cladirea Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant aflata intre Piata Kogalniceanu si Bd Schitu Magureanu), Sector 5, Bucuresti, anunta atribuirea următoarelor loturi aferente procedurii de achiziție a serviciilor de organizare aferente cursurilor prevăzute în cadrul proiectului.

Lotul 2 către S.C. SIGNAL QUALITY S.RL., cu sediul in Bucuresti, Sos Vitan Barzesti, nr.7D, bl.1, sc.B, ap.129,  Telefon : 072 451 85 84.

Procedura aplicata pentru atribuire: COMPETITIVA SIMPLIFICATĂ
Criteriul de atribuire a contractului de servicii: prețul cel mai scăzut
Numărul de oferte primite: 2 (două)
Pretul contractului: 3.440,00 lei, fără TVA
Data atribuirii contractului: 06.06.2014

Lotul 6 către S.C. SIGNAL QUALITY S.RL., cu sediul în București, Sos Vitan Barzesti, nr.7D, bl.1, sc.B, ap.129,  Telefon : 072 451 85 84.

Procedura aplicata pentru atribuire: COMPETITIVĂ SIMPLIFICATĂ
Criteriul de atribuire a contractului de servicii: prețul cel mai scazut
Numărul de oferte primite: 2 (două)
Pretul contractului12.960,00  lei, fără TVA
Data atribuirii contractului: 06.06.2014

Lotul 7 către S.C. SIGNAL QUALITY S.RL., cu sediul în București, Sos Vitan Barzesti, nr.7D, bl.1, sc.B, ap.129,  Telefon : 072 451 85 84.

Procedura aplicata pentru atribuire: COMPETITIVĂ SIMPLIFICATĂ

Criteriul de atribuire a contractului de servicii: prețul cel mai scăzut

Numărul de oferte primite: 2 (două)

Pretul contractului: 3.680,00  lei, fără TVA

Data atribuirii contractului: 06.06.2014

Lotul 8 către S.C. INTERTOUR VOYAGE S.R.L.., cu sediul în București, Str Eforiei, nr.8, sect 5,  Telefon : 021 312 0820.

Procedura aplicata pentru atribuire: COMPETITIVĂ SIMPLIFICATĂ

Criteriul de atribuire a contractului de servicii: pretul cel mai scăzut

Numărul de oferte primite: 3 (trei)

Prețul contractului: 18.655,00 lei, fără TVA

Data atribuirii contractului: 06.06.2014

Data publicării anunțului: 11.06.2014