ACHIZITII

Anunt de atribuire a contractului de organizare a serviciilor aferente cursurilor prevazute in cadrul proiectului

„Competențe media pentru liceeni în lupta contra discriminării și a discursului instigator la ură”

Nr.91/24 iunie 2014


CPV 98341000-5 Servicii de cazare,

CPV 55300000-3 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării,

CPV 55520000-1 – Servicii de catering,

CPV 55000000-0 Servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul,

CPV 79951000-5 Servicii de organizare de seminarii

Centrul pentru Jurnalism Independent cu sediul in cu sediul în Strada Matei Voievod, nr 75 – 77, etaj III, sector 2, București, cu punct de lucru în B-dul Regina Elisabeta nr. 32, et. 1 (Cladirea Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant aflata intre Piata Kogalniceanu si Bd Schitu Magureanu), Sector 5, Bucuresti, anunta atribuirea următoarelor loturi aferente procedurii de achiziție a serviciilor de organizare aferente cursurilor prevăzute în cadrul proiectului.

Lotul 1 catre S.C. Paradise Travel S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Alexandru Obregia 10-14, București Telefon : 021 683 0634.
Procedura aplicata pentru atribuire: COMPETITIVA SIMPLIFICATĂ
Criteriul de atribuire a contractului de servicii: pretul cel mai scazut
Numărul de oferte primite: 1 (una)
Pretul contractului: 4.036,06 lei, fără TVA
Data atribuirii contractului: 19.06.2014

Lotul 2 catre S.C. Paradise Travel S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Alexandru Obregia 10-14, București Telefon : 021 683 0634.

Procedura aplicata pentru atribuire: COMPETITIVA SIMPLIFICATĂ
Criteriul de atribuire a contractului de servicii: pretul cel mai scazut
Numărul de oferte primite: 1 (una)
Pretul contractului 7.173,72 lei, fără TVA
Data atribuirii contractului: 06.06.2014

Lotul 3 catre S.C. Paradise Travel S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Alexandru Obregia 10-14, București Telefon : 021 683 0634.

Procedura aplicata pentru atribuire: COMPETITIVA SIMPLIFICATĂ

Criteriul de atribuire a contractului de servicii: pretul cel mai scazut

Numărul de oferte primite: 1 (una)

Pretul contractului: 7.918,88 lei, fără TVA

Data atribuirii contractului: 06.06.2014

Lotul 4 catre S.C. Paradise Travel S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Alexandru Obregia 10-14, București Telefon : 021 683 0634.

Procedura aplicata pentru atribuire: COMPETITIVA SIMPLIFICATĂ

Criteriul de atribuire a contractului de servicii: pretul cel mai scazut

Numărul de oferte primite: 1 (una)

Pretul contractului: 9.155,37 lei, fără TVA

Data atribuirii contractului: 19.06.2014

Data publicării anunțului: 24.06.2014