FEATURE / PROGRAME / Programe încheiate

Monitorizarea cheltuielilor cu publicitatea din proiectele europene – experienţa României

Centrul pentru Jurnalism Independent își propune  – prin acest proiect co-finanțat de European Anti-Fraud Offices (OLAF) – îmbunătăţirea monitorizării bugetelor de publicitate şi vizibilitate ale proiectelor finanţate cu fonduri europene.

În cadrul proiectului, implementat în perioada octombrie 2013 – august 2014, CJI va elabora o metodologie de monitorizare care va îngloba experienţa în domeniu a principalilor actori interesaţi: autorităţile care administrează fonduri europene, mass-media, autorităţi anti-fraudă, organizaţii ale societăţii civile. Ea va permite un control lesnicios asupra legalităţii şi oportunităţii cheltuirii acestor linii bugetare obligatorii în orice proiect european.

Metodologia astfel dezvoltată va fi aplicată la monitorizarea unor proiecte europene derulate în anul 2012, în România, Macedonia şi Republica Moldova. La finalul proiectului, experţii vor compara rezultatele şi vor face un schimb de experienţă pentru perfectarea metodologiei şi a aplicării ei curente.

Proiectul porneşte de la studii similare derulate de CJI în 2009 şi 2011 care au relevat că fondurile europene reprezintă 80% din publicitatea din bani publici alocată anual în România. Studiile au mai arătat că adeseori aceste fonduri sunt prost utilizate, alocate arbitrar sau neprofesionist. Autorităţile publice îşi respectă doar marginal sau de formă obligaţiile de transparenţă asociate gestionării unor astfel de fonduri. În plus, România a renunţat la criteriile profesionale de alocare a publicităţii din bani publici, cuprinse în reglementările ANRMAP.

Studiile anterioare realizate de CJI pot fi consultate la: http://www.cji.ro/?p=1761 și la http://www.cji.ro/?p=1090 .

Pentru informații suplimentare despre proiect, vă rugăm să ne contactați la e-mail: ioana@cji.ro sau tel: 021. 311.13.75,  persoană de contact : Ioana Avădani, Director executiv al CJI.

Acest program este susținut de Uniunea Europeană prin programul Hercule II (2007 – 2013), implementat de Comisia Europeană. Programul a fost creat cu scopul de a promova activități menite să combată frauda ce afectează interesele economice ale UE, cum ar fi contrabanda cu țigări sau produsele falsificate. (Pentru mai multe informații accesați: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm). Conţinutul acestui anunț reflectă opinia autorului, iar Comisia Europeană (OLAF) nu este răspunzătoare pentru modul în care informația ar putea fi utilizată.