ADVOCACY / EVENIMENTE / FEATURE / Reforma constițională / RESURSE

Scrisoarea ONG-urilor către Comisia Parlamentară pentru revizuirea Constituției și către organizatorii Forumului Constitutional Român

Treizeci de organizații non-guvernamentale active în domeniul drepturilor omului au transmis astăzi, 12 aprilie, către Comisia parlamentară pentru revizuirea Constituție și către organizatorii Forumului Constituțional, propuneri de modificare a prevederilor constituționale relevante pentru respectarea principiilor egalității și nediscriminării (articolele 4, 50 și 146).

Aceste propuneri urmăresc să pună de acord textul constituțional cu evoluțiile recente din dreptul internațional, așa cum au fost consemnate în tratatele internaționale semnate de România. Astfel, reprezentanții societății civile propun:

– introducerea formulării exhaustive a protecției împotriva discriminării, așa cum rezultă din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și din tratatele europene

– armonizarea prevederilor cu privire la persoanele cu dizabilități cu prevederile Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

– introducerea unor mecanisme eficiente pentru transpunerea Directivelor 2000/43/CE, 2000/78/CE respectiv 2004/54/CE în ceea ce privește respectarea obligațiilor care decurg din directive în legătură cu principiul egalității de tratament

Expunerea de motive detaliată ce însoțește propunerile de modificare a Constituției  precum si lista organizatiilor semnatare sunt disponibile aici.

Pentru mai mult informații pe acest subiect persoana de contact este Romanița Iordache, expert în drept, e-mail: romanita.iordache@edu.uni-graz.at