EVENIMENTE / FEATURE

Mass-media din România are nevoie de un public educat, de profesioniști puternici și de politicieni responsabili

Politicile care pot asigura dezvoltarea sectorului mass-media și o presă liberă și independentă au fost subiectul workshopului organizat de Hertie School of Governance (Berlin), Societatea Academică Română și Centrul pentru Jurnalism Independent în ziua de 26 noiembrie.

Organizatorii au prezentat setul de propuneri de politici de mass-media dezvoltat în cadrul proiectului MEDIADEM. Printre acestea se numără dezvoltarea unei strategii comprehensive privind accesul publicului la informație,  asigurarea unui echilibru corect între mediile publice și cele comerciale, transparentizarea și democratizarea procesului de formulare a politicilor în domeniu.

Participanții – reprezentanți ai autorităților publice (Președinție, CNA), ai mediilor publice, jurnaliști, reprezentanți ai asociațiilor profesionale – au căzut de acord că prioritatea majoră este creșterea competențelor media ale publicului. In absența unui public educat, care să exercite un control critic asupra conținutului editorial, mass-media nu va putea fi scoasă din spirala descendentă în care s-a angajat.

Statutul mediilor publice a fost, de asemenea, intens discutat. Participanții au convenit că prima urgență o constituie asigurarea unei depolitizări eficiente și reformarea din interior a instituțiilor (în special a Televiziunii Române, aflate în criză economică și de credibilitate). Totodată, a fost subliniat rolul primordial pe care instituțiile publice de media l-ar putea juca în creșterea competențelor media, preluînd conducerea în acest domeniu, în fața mediilor comerciale, ghidate de criteriul profitului.

Criza de credibilitate a jurnalismului ca profesie a fost un alt aspect de interes în cadrul workshopului. Slaba reacție a jurnaliștilor în fața presiunilor din afară, dar și din interiorul redacțiilor a dus la pierderea controlului jurnaliștilor asupra propriei profesii și la diluarea regulilor de responsabilitate editorială. Pentru corectarea acestei situații, procesul de auto-reglementare trebuie re-lansat, cu participarea responsabililor editoriali.

O parte din problemele sectorului mass-media din România își găsesc soluții numai prin intervenția onestă și echilibrată a autorităților statului, prin formularea de politici clare și predictibile. Decizia finală în astfel de chestiuni rămâne cantonată inevitabil în zona politicului, ceea ce face necesară ralierea clasei politice la principiile presei libere și independente. Cum cel mai eficient mecanism pentru a asigura, chiar și doar formal, accesul la aceste principii a fost presiunea europeană, se impune o mișcare la nivel european pentru desenarea unitară și impunerea acestor standarde la nivel național.

Propunerile de politici publice formulate de proiectul MEDIADEM se găsesc la http://www.mediadem.eliamep.gr/wp-content/uploads/2012/11/Romania.pdf

Mai multe despre rezultatele proiectului la http://www.mediadem.eliamep.gr/findings/

MEDIADEM este un proiect european de cercetare care urmăreşte să identifice şi să explice factorii care stimulează sau împiedică dezvoltarea de politici în sprijinul libertăţii şi independenţei mass- media. Proiectul combină rapoarte de ţară care descriu situaţia din Belgia, Bulgaria, Croaţia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, România, Slovacia, Spania şi Turcia cu analize comparative între diferite sectoare sau diferitele tipuri de servicii media. Proiectul analizează configuraţia politicilor de media din ţările participante şi examinează oportunităţile şi provocările la adresa libertăţii şi independenţei mass-media ridicate de noile servicii media. Mai mult, sunt discutate şi analizate în amănunt presiunile externe asupra formulării şi implementării politicilor de stat în domeniul mass-media, derivând din obligaţiile asumate de  state faţă de Uniunea Europeană şi Consiliul Europei.

Titlul proiectului: Evaluarea politicilor europene în mass-media: Valorizarea şi consolidarea libertăţii şi independenţei mass-media în sistemele democratice contemporane

Durata: aprilie 2010 – martie 2013

Contribuţia UE: aprox. 2,65 milioane Euro

Contract: FP7-SSH-2009-A no. 244365

Site-ulproiectului: www.mediadem.eliamep.gr

Tags: ,